ID bài viết : 00135153 / Sửa lần cuối : 02/08/2018

Sự khác nhau giữa pin đi kèm "NP-BN" và pin tùy chọn bên ngoài "NP-BN1" là gì?

    Sự khác nhau giữa pin đi kèm "NP-BN" và pin tùy chọn bên ngoài "NP-BN1"


    NP-BN được thiết kế đặc biệt dành cho dòng máy mà được kèm theo pin này. Không có sự khác nhau trong tuổi thọ cũng như hiệu suất pin.

    Lưu ý về pin NP-BN đi kèm:

    • Không thể sử dụng được với máy ảnh mà không đi kèm theo pin NP-BN.
    • Khi sử dụng Bộ sạc pin BC-TRN, tính năng sạc nhanh không hiện có. Nếu bạn cần sạc pin nhanh, sử dụng BC-TRN2.