ID bài viết : 00135157 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Register USB Device (Seamless Streaming) là gì?

Register USB Device (Seamless Streaming) là gì?

    Phát lại phim qua Internet sẽ phải bị chậm hoặc ngẽn do băng thông mạng thu hẹp, thời gian truy cập mạng quá tải.

    Tính năng Seamless Streaming giúp cải thiện phát lại Video qua Internet bằng việc chuyển qua thiết bị USB. Vì vậy bạn có thể thưởng thức việc phát lại phim qua Internet một cách mượt mà bằng Seamless Streaming.