ID bài viết : 00140691 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Làm sao để dò đài hoặc dò lại đài cho TV Sony (Hướng dẫn ăng-ten vệ tinh đa kênh -Multiple Satellite Antenna Guide)?

  Làm sao để dò đài hoặc dò lại đài cho TV Sony (Hướng dẫn Ăng-ten vệ tinh đa kênh -Multiple Satellite Antenna Guide)?

  Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để thực hiện dò đài cơ bản cho bốn an-ten vệ tinh (LNB)

  QUAN TRỌNG: Trước khi bạn bắt đầu quá trình dò đài, bạn sẽ cần biết các chi tiết cơ bản của hệ thống vệ tinh của bạn ( ví dụ như vệ tinh được nhận hoặc làm thế nào các tín hiệu được phân phối từ ăng-ten vệ tinh đến TV). Thông tin này có thể được lấy bằng cách liên hệ với đài truyền hình và nhà cung cấp vệ tinh phát sóng ăng ten của bạn.

  1. Bật TV, và chắc chắn rằng cáp ăng-ten vệ tinh (trên không) được kết nối đúng với TV. Chọn thiết lập kỹ thuật số (digital set-up) ở mục cài đặt. 

   Image

  2. Chọn Satellite Auto Tuning

   Image

  3. Khi bạn được hỏi  "Do you want to start Digital Satellite Tuning?", chọn Yes.   

   Image

  4. Vui lòng chọn đúng cấu hình ăng ten cụ thể. Chọn Fixed antenna  hoặc DiSEqC và chọn Next.

   Image


  5. Trong bước này, bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn giữa hai danh sách kênh truyền hình vệ tinh: Preferred Satellite hay  General Satellite. Nếu bạn đang sử dụng vệ tinh trả tiền, chọn Preferred Satellite và chọn các vệ tinh cụ thể.

   - Preferred Satellite chứa một danh sách các kênh phát sóng từ nhà cung cấp đài truyền hình đã chọn, cùng với các thông số mặc định để giúp đỡ điều chỉnh kênh.
   - General Satellite sẽ hiển thị tất cả các kênh truyền hình của ăng ten vệ tinh lựa chọn. Các thông số tiếp nhận và điều chỉnh được bằng cách sử dụng các thiết lập mặc định, có thể cần phải được sửa đổi theo cài đặt.

   LƯU Ý: Một số thông số có thể thay đổi trong khi điều chỉnh cho Preferred Satellite, và tất cả các tham số có thể được thay đổi trong điều chỉnh cho General Satellite. Tham khảo ý kiến nhà cung cấp truyền hình và hệ thống ăng-ten vệ tinh của bạn để có thông tin cụ thể về thông số thiết lập mà bạn cần phải thiết lập.

  Image


  1. Chọn Service TypeFree Services cho các kênh miễn phí

   Image


  2. Hãy chắc chắn rằng Satellite 1 được thiết lập sang ON. Nếu bạn có nhiều hơn 1 LNB, xin vui lòng mở Satellite 1/2/3 để cấu hình LNB.

   Image


  3. Đến LNB Configuration

   Image


  4. LNB Band Frequency sẽ tự động xuất hiện

   Image

    

  5. Xác nhận thông tin đúng và chọn Start.

   Image

    

  6. Satellite Auto Tuning sẽ bắt đầu.

   Image

    

  LƯU Ý: Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ để tham khảo. Màn hình thực tế có thể khác nhau đôi chút tùy theo quốc gia, dòng máy của bạn hoặc phiên bản phần mềm.