ID bài viết : 00156312 / Sửa lần cuối : 31/08/2016

Tôi có cần phải dùng cáp USB để sử dụng chức năng Wifi Direct hay phản chiếu màn hình không?

Sử dụng cáp USB với tính năng Wi-Fi Direct và Phản chiếu màn hình.

    Bạn không cần bất kì dây cáp nào vì TV có thể kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính không dây và trực tiếp mà không cần điểm access point (router wireless). Để biết thêm chi tiết về hoạt động của TV, vui lòng tham khảo i-Manual để biết thêm chi tiết.

    Lưu ý: Chất lượng video có thể bị suy giảm do sự can thiệp của môi trường.

    Vui lòng kiểm tra nhưng câu hỏi thường gặp dành cho tính năng mạng TV BRAVIA.