ID bài viết : 00147364 / Sửa lần cuối : 06/06/2016

TV: Làm thế nào để tìm số serial?

Tìm số serial của TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể tìm số serial của TV bằng cách sau đây:
 1. Ở mặt sau của sản phẩm 
 2. Trên màn hình Thông tin hệ thống của  TV 
 3. Trên hộp sản phẩm 
 4. Trên hóa đơn hoặc biên lai gốc của bạn Ở mặt sau của sản phẩm
Số serial của một sản phẩm thường là 7 chữ số in trên nhãn trên lưng của nó; mặc dù đôi khi nó có thể được giấu đi một nơi nào đó, chẳng hạn như trong một ngăn riêng. Bạn có thể tìm thấy nó dưới một mã vạch, đôi khi là một dãy bảy chữ số của một chuỗi dài các con số.

/support/attachments/394655/TVbarcode.jpgTrên màn hình Thông tin hệ thống của TV
Bạn có thể kiểm tra số serial TV trên màn hình menu Thông tin Hệ thống trên TV. Các menu có thể khác nhau phụ thuộc vào dòng TV của bạn. Đối với từng dòng cụ thể, xin vui lòng xem hướng dẫn trực tuyến (i-Manual) hoặc hướng dẫn sử dụng TV của bạn.

Đối với các dòng W950B/W850B/W800B/W700B/W600B/W608B:

 1. Trên điều khiển của TV, nhấn nút "HOME" để mở Home Menu TV 
 2. Chọn /support/attachments/394655/TVbarcode.jpg  Help.
 3. Chọn Customer Support.
 4. Chọn System Information.
  Customer Support

 5. Dãy số serial sẽ hiển thị trên màn hình Thông tin hệ thống.
  System Information

 

Đối với các dòng EX300/EX400/EX500/EX700/NX700/NX800/LX900:

 1. Trên điều khiển TV, nhấn nút "HOME" để mở menu Home TV (XMB™).
 2. Chọn /support/attachments/394655/TVbarcode.jpg  Settings.
 3. Chọn /support/attachments/394655/TVbarcode.jpg  Product Support.
 4. Chọn /support/attachments/394655/TVbarcode.jpg System Information.
 5. Dãy số serial sẽ hiển thị trên màn hình Thông tin hệ thống.

   /support/attachments/394655/TVbarcode.jpg  

 

Đối với dòng S400A/W400A:

 1. Trên điều khiển TV, nhấn nút "MENU" để mở Menu TV.
 2. Chọn /support/attachments/394655/TVbarcode.jpg  Settings.
 3. Chọn /support/attachments/394655/TVbarcode.jpg  Set-up.
 4. Chọn Product Information.
 5. Dãy số serial sẽ hiển thị trên màn hình Thông tin hệ thống.
  /support/attachments/394655/TVbarcode.jpg

 


Trên hộp sản phẩm của bạn
Bạn cũng có thể tìm thấy nó in trên thùng carton chứa sản phẩm.
/support/attachments/394655/TVbarcode.jpg


Trên hóa đơn hoặc biên lai gốc của bạn
Hóa đơn hoặc biên lai sản phẩm của bạn có thể liệt kê số serial của bạn.