ID bài viết : 00153650 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Khi sử dụng kết nối HDMI giữa thiết bị và TV, thỉnh thoảng không xuất được âm thanh.

Khi sử dụng kết nối HDMI giữa thiết bị và TV, thỉnh thoảng không xuất được âm thanh.

  Tùy vào lúc hiện tượng này xảy ra, hãy thử như sau.

  Nếu không có âm thanh xuất ra sau khi tắt nguồn

  Tắt thiết bị, và đợi khoảng 1 phút sau đó bật lại thiết bị.
  Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy tắt TV, và đợi khoảng 1 phút sau đó bật lại TV.

  Nếu không có âm thanh xuất ra sau khi thực hiện kênh TV và kết nối với đầu đĩa

  Nếu đầu vào của thiết bị chuyển sang OPTICAL khi thao tác với thiết bị khác, âm thanh từ TV sẽ không được xuất ra.
  Trong tường hợp này, chọn MENU - AUDIO - TV AU trên thiết bị, và chuyển thiết lập sang HDMI.

  LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về phương pháp hoạt động, tham khải hướng dẫn sử dụng.