ID bài viết : 00140706 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Tôi có thể tạo Playlists bằng ứng dụng Music trên TV Android được không?

  Tôi có thể tạo Playlists bằng ứng dụng Music trên TV Android được không?

  Với phiên bản hiện tại của TV Android, không thể tạo playlists bằng ứng dụng Music. Cập nhật phiên bản phần mềm mới hơn sẽ cho phép TV phát lại danh sách đã được tạo trên các thiết bị khác như máy tính, điện thoại và lưu ở định dạng .m3u format.

  Vui lòng cập nhật phần mềm
  Để biết cách cập nhật, vui lòng tham khảo:
  Làm thế nào để cập nhật phần mềm .

  Sau khi cập nhật phần mềm, phát lại playlist từ menu ứng dụng Music

  1. Nhấn nút LEFT liên tiếp trên điều khiển từ xa cho đến khi menu được hiển thị ở phần bên trái của màn hình.

   CHÚ Ý:  Đối với TV sử dụng tiếng Ả Rập, Ba Tư và tiếng Hebrew, bấm nút RIGHT trên điều khiển từ xa liên tiếp cho đến khi menu được hiển thị ở phần bên phải của màn hình.
  2. Chọn Playlists