ID bài viết : 00143427 / Sửa lần cuối : 12/06/2016

Notify BRAVIA là gì và làm thế nào để sử dụng nó.

Notify BRAVIA là gì và làm thế nào để sử dụng nó.

  1. Tính năng Notify BRAVIA 

   Q1. Notify BRAVIA là gì?

  2. Kết nối/Cài đặt 

   Q1. Làm thế nào để kết nối và thiết lập các ứng dụng? 
   Q2. Làm thế nào tôi có thể xác nhận việc nhận được thông báo trên TV của tôi hoạt động tốt sau khi hoàn tất các thiết lập ứng dụng trên thiết bị di động của tôi?
   Q3. Tôi có cần phải thiết lập kết nối giữa điện thoại di động và TV mỗi khi tôi muốn sử dụng ứng dụng Notify BRAVIA không?

  3. Sử dụng chung

   Q1. Bao nhiêu người có thể kết nối với TV cùng lúc?
   Q2. Có cách nào để kiểm tra thông báo bị nhỡ trên TV của tôi không?
   Q3. Tôi có thể xem các thông báo mà không cần truy cập vào thiết bị di động của tôi? 
   Q4. Tôi đã cài đặt một ứng dụng mới trên thiết bị di động. Tôi có cần phải thực hiện bất kỳ thiết lập nào để nhận thông báo trên TV không? 
   Q5. Làm thế nào tôi có thể nhận thông báo của các ứng dụng đã chọn?
   Q6. Làm thế nào tôi có thể tránh được tình trạng cập nhật thông báo liên tục như tình trạng pin hoặc hẹn giờ?
   Q7. Làm thế nào tôi có thể kiểm soát sự riêng tư cho các tin ngắn hiển thị trên TV?

  4. Xử lý sự cố 

   Q1. Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi “No Supported TV Devices Found” trên thiết bị di động trong khi đang tìm kiếm TV của tôi?

  1. Tính năng Notify BRAVIA 

   Q1. Notify BRAVIA là gì
   A1. Notify BRAVIA  một ứng dụng của Sony để hiển thị thông báo trên thiết bị di động của bạn trên TV Android của Sony bằng cách thực hiện ghép đôi đơn giản và không cần phải kết nối. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo:
   Notify BRAVIA 

  2. Kết nối/Cài đặt 

   Q1. Làm thế nào để kết nối và thiết lập các ứng dụng?
   A1. Tham khảo các trang web sau đây:
   Notify BRAVIA

   Q2. Làm thế nào tôi có thể xác nhận việc nhận được thông báo trên TV của tôi hoạt động tốt sau khi hoàn tất các thiết lập ứng dụng trên thiết bị di động của tôi?
   A2. Bạn có thể xác nhận các ứng dụng hoạt động đúng theo các bước dưới đây

   1. Mở Notify BRAVIA trên thiết bị di động của bạn.
   2. Nếu Paired TV Device Online, bạn sẽ nhận được thông báo trên TV của bạn.

   Bạn cũng có thể kiểm tra kết nối giữa TV thiết bị di động bằng cách gửi một tin nhắn văn bản từ các ứng dụng Notify BRAVIA bằng cách làm theo các bước dưới đây
   1. Chọn Menu từ màn hình chính của ứng dụng. 
   2. Chọn Send Test Message.

    CHÚ Ý: Thông báo gọi thông báo các ứng dụng khác sẽ được nhận trên TV của bạn chỉ khi các thiết bị di động ở chế độ KHOÁ (LOCKED), TẮT (OFF) hoặc Day dream đang hoạt động.

   Q3. Tôi có cần phải thiết lập kết nối giữa điện thoại di động và TV mỗi khi tôi muốn sử dụng ứng dụng Notify BRAVIA không?
   A3. Một khi điện thoại di động được ghép với TV của bạn, bạn không phải làm bất kỳ thiết lập trên thiết bị di động của bạn nữa.

   CHÚ Ý: Bạn cần phải thiết lập lại lần nữa trong các trường hợp sau đây.

   • Bạn muốn ghép nối thiết bị di động của bạn với TV Android khác của Sony.
   • sự thay đổi trên mạng gia đình của bạn (thay đổi một bộ định tuyến, vv).

  3. Sử dụng chung

   Q1. Bao nhiêu người có thể kết nối với TV cùng lúc?
   A1. Nó phụ thuộc vào router/dung lượng mạng tại nhà

   Q2. Có cách nào để kiểm tra thông báo bị nhỡ trên TV của tôi không?
   A2. Không, bạn chỉ có thể kiểm tra thông báo và tổng số cuộc gọi đến.

   Q3. Tôi có thể xem các thông báo mà không cần truy cập vào thiết bị di động của tôi?
   A3. Có thể. Trên TV, bạn vào phần trên của màn hình HOME, sau đó di chuyển Phải.
   Image

   Bạn sẽ thấy một thẻ tên là Notify BRAVIA. Chọn OK, sau đó bạn sẽ thấy cập nhật thông báo từ các ứng dụng Notify BRAVIA .

   Q4. Tôi đã cài đặt một ứng dụng mới trên thiết bị di động. Tôi có cần phải thực hiện bất kỳ thiết lập nào để nhận thông báo trên TV không?
   A4. Không cần. Ứng dụng được thiết lập mặc định để TV của bạn nhận thông báo từ tất cả các ứng dụng đã cài đặt.

   Q5. Làm thế nào tôi có thể nhận được thông báo của các ứng dụng được lựa chọn?
   A5. Bạn có thể thiết lập để nhận được các thông báo của các ứng dụng được lựa chọn bằng cách làm theo các bước dưới đây:

   1. Mở ứng dụng Notify BRAVIA.
   2. Chọn Select Applications dưới phần Information Level trên màn hình chính của ứng dụng
   3. Chọn các ứng dụng bạn đã chọn từ danh sách các ứng dụng có sẵn.

   Q6. Làm thế nào tôi có thể tránh được thông báo cập nhật liên tục như tình trạng pin hoặc hẹn giờ?
   A6. Bạn có thể thiết lập để tránh chúng bằng cách làm theo các bước dưới đây: 

   1. Trên thiết bị di động của bạn, mở ứng dụng di động Notify BRAVIA.
   2. Chọn Select Applications dưới phần Information Level trên màn hình chính của ứng dụng.
   3. Bỏ chọn các ứng dụng mà đang gửi thông báo liên tục.

   Q7. Làm thế nào tôi có thể kiểm soát sự riêng tư cho các tin nhắn được hiển thị trên TV của tôi?
   A7. Tin nhắn cá nhân có thể được kiểm soát với ứng dụng di động Notify BRAVIA.
   Chọn Information level (Mức độ thông tin) từ màn hình chính của ứng dụng và chọn mức mong muốn.

  4. Xử lý sự cố

   Q1. Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi No Supported TV Devices Found (Không tìm thấy thiết bị TV được hỗ trợ) trên thiết bị di động của tôi trong khi tìm kiếm TV?
   A1. Ứng dụng này sẽ chỉ làm việc trên TV Android của Sony. Nếu TV của bạn không phải là một  TV Android, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi No Supported TV Devices Found trên thiết bị di động của bạn. Chỉ có TV được hỗ trợ mới có sẵn để lựa chọn.

   Để chọn TV Android, điện thoại di động và truyền hình phải được kết nối với mạng gia đình cùng mạng Wi-Fi.

   Nếu lỗi xuất hiện ngay cả khi bạn đang dùng TV Android, thực hiện các bước dưới đây trên TV của bạn::

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Apps trong mục TV.
   4. Chọn System apps trong mục dialService.
   5. Thực hiện Clear data, Clear cache và Force stop.
   6. Khời động lại TV bằng cách tắt và bật  bằng điều khiển.

   LƯU Ý: Sau khi thực hiện các bước, bạn cần phải thiết lập thiết bị di động của bạn một lần nữa.