ID bài viết : 00146019 / Sửa lần cuối : 23/03/2016

Hướng dẫn sử dụng Games (Google play).

Hướng dẫn sử dụng Games (Google play).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Games (Google play) trong mục Apps.
  3. Đăng nhập vào Google.

  LƯU Ý:
  Tài khoản Google+ được yêu cầu để sử dụng Games (Google play).
  TV không thể được sử dụng để tạo ra một tài khoản Google+, vì vậy hãy sử dụng điện thoại thông minh, máy tính của bạn, vv để tạo tài khoản Google+.

  Đăng ký tài khoản Google+: https://plus.google.com/