ID bài viết : 00146118 / Sửa lần cuối : 25/12/2017

Một số nút trên Android TV và điều khiển từ xa của Android TV không phản hồi sau khi khởi động lại Tivi.

  Trong một hoặc hai phút sau khi bật Tivi, Tivi không phản hồi một số nút vì Tivi đang khởi động.
  Hãy đợi 1-2 phút, rồi thử nhấn lại các nút đó.

  Sau đây là các nút bị ảnh hưởng:

  Các nút trên điều khiển từ xa:

  • GUIDE* (HƯỚNG DẪN)
  • DISCOVER* (KHÁM PHÁ)
  • NETFLIX*
  • ACTION MENU (MENU THAO TÁC)
  • SYNC MENU (MENU ĐỒNG BỘ)
  • NGÕ VÀO
  • TV (TIVI)
  • HELP (TRỢ GIÚP)
  • TITLE LIST (DANH SÁCH TIÊU ĐỀ)
  • Chế độ màn ảnh rộng

  * Các dịch vụ nội dung không có sẵn ở tất cả các quốc gia

  Các nút trên thân Tivi:

  • NGÕ VÀO
  • TV (TIVI)