ID bài viết : 00148855 / Sửa lần cuối : 08/01/2019

Một số mục trong Action Menu của TV Android không hoạt động với các ngõ vào bên ngoài dành cho điều khiển IR Blaster.

Một số mục trong Action Menu của TV Android không hoạt động với các ngõ vào bên ngoài dành cho điều khiển IR Blaster.

    Đó là một phần của các hoạt động bình thường, một số mục trong Action Menu của TV Android TV có thể không hỗ trợ nếu các thiết bị bên ngoài được sử dụng.