ID bài viết : 00156594 / Sửa lần cuối : 16/10/2017

Tính năng Motion Gesture không hoạt động.

Tính năng Motion Gesture không hoạt động.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện các chuyển động trượt 5 cm ra khỏi bề mặt của thiết bị.
Tính năng Motion Gesture sẽ không hoạt động nếu bạn thực hiện các chuyển động trượt từ hơn 5 cm trở đi.
Không đặt bất kỳ vật liệu nào trên đầu của thiết bị.