ID bài viết : 00153633 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

Mặc dù hệ thống âm thanh stereo không bật nguồn, vẫn có thể nghe được tiếng ồn từ quạt.

Mặc dù hệ thống âm thanh stereo không bật nguồn, vẫn có thể nghe được tiếng ồn từ quạt.

    Nếu đế độ DEMO được bật, hệ thống âm thanh stereo sẽ bật chế độ DEMO khi bạn tắt nguồn thiết bị. Ở chế độ này, đèn LED chỉ báo sáng lên và quạt sẽ quay.

    Để tắt chế độ DEMO, trong khi tắt nguồn hệ thống âm thanh stereo, nhấn nút DISPLAY trên điều khiển liên tục cho đến khi màn hình demo tắt đi.

    LƯU Ý: Chế độ DEMO được bật trong thiết lập xuất xưởng.