ID bài viết : 00125617 / Sửa lần cuối : 28/07/2015

Không thể phát nhạc thông qua mạng tại nhà.

Không thể phát nhạc thông qua mạng tại nhà.

    Khi nghe nhạc qua kết nối mạng tại nhà (home network), mất một khoảng thời gian để kết nối thông qua mạng tại nhà, vì mỗi thiết bị tương thích DLNA phải nhận ra được thiết bị nào hiện đang được sử dụng.

    Tắt nguồn thiết bị và mở lại, xin hãy đợi khoảng 5 phút, sau đó hãy thử kết nối lại.