ID bài viết : 00146012 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Khi tôi giữ nút volume + trên điều khiển từ xa, đôi khi xuất hiện mức hiển thị trên thanh âm lượng bị giảm xuống thấp hơn.

    Khi tôi giữ nút volume + trên điều khiển từ xa, đôi khi xuất hiện mức hiển thị trên thanh âm lượng bị hạ xuống thấp hơn.

    Khi mức âm lượng hiển thị trên TV thẳng hàng với mức âm lượng thực tế của hệ thống âm thanh, thỉnh thoảng nó xuất hiện như vậy mặc dù âm lượng giảm.

    Khi âm lượng của TV và hệ thống âm thanh được thay đổi riêng lẻ hoặc các mức âm lượng mất đồng bộ theo nhiều cách khác nhau, thay vì hiển thị âm lượng thực tế của hệ thống âm thanh, TV tạm thời hiển thị một giá trị dự đoán.
    Sau khi thông tin chính xác mức âm lượng được nhận, mức âm lượng có thể xuất hiện giảm xuống.