ID bài viết : 00140682 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Không xem được hình ảnh 3D đã lưu trên thẻ nhớ USB.

Không xem được hình ảnh 3D đã lưu trên thẻ nhớ USB.

    Để xem hình ảnh 3D hoặc video 3D trên TV 3D Sony hoặc TV 3D-Ready, một thiết bị tương thích 3D phải được kết nối với đầu vào HDMI của TV. Các thiết bị 3D tương thích bao gồm đầu đĩa Blu-ray, hộp cáp set-top, máy thu vệ tinh, máy ảnh và máy quay phim 3D. Hình ảnh 3D hoặc phim ảnh được lưu trên một thiết bị USB, thẻ SanDisk (SD) hoặc thiết bị lưu khác không được hỗ trợ.