ID bài viết : 00124354 / Sửa lần cuối : 17/07/2015

Hướng dẫn sử dụng Google Cast

Google Cast là gì?

    Google Cast là một phương thức mới và dễ dàng để thưởng thức các dịch vụ truyền tải bao gồm Pandora, Google Play Music, và nhiều hơn nữa cho loa nhà bạn.

    Để sử dụng Google Cast
    Rất đơn giản bằng cách nhấn nhẹ vào nút "Cast" trong ứng dụng  âm thanh yêu thích của bạn trên Android hay iOS, và chọn thiết bị âm thanh để bắt đầu phát.