ID bài viết : 00139594 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Cách truy cập và sử dụng trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera) trên Android TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG:


Giới thiệu về trình duyệt Opera TV

Tổng quan

Cách truy cập và sử dụng

Video hướng dẫn

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video sau.

Nội dung nổi bật trong video này:

 • 00:36 - 1. Khởi chạy Trình duyệt Opera TV
 • 01:23 - 2. Di chuyển con trỏ và chọn mục mong muốn
 • 02:49 - 3. Cuộn màn hình
 • 03:20 - 4. Nhập văn bản
 • 03:57 - 5. Tìm kiếm theo từ khóa / Nhập địa chỉ URL
 • 04:55 - 6. Thoát khỏi Trình duyệt Opera TV

LƯU Ý:


Màn hình duyệt web và thanh menu

màn hình duyệt web

[A]: Thanh menu
[B]: Màn hình duyệt web

Hiển thị thanh menu
Nhấn nút nút menu ở phần trên của màn hình để mở rộng menu.

LƯU Ý: Nếu thanh menu không hiển thị (tự động ẩn), hãy cuộn trang lên phần trên, rồi di chuyển con trỏ lên phía trên. Thanh menu sẽ xuất hiện.

hiển thị thanh menu

Hình minh họa thanh menu

thanh menu

[A] History: (Lịch sử:) Bạn có thể quản lý lịch sử duyệt
[B] Tabs: (Tab:) Bạn có thể thêm tab mới
[C] Bookmarks: (Mục đánh dấu:) Bạn có thể quản lý các Trang hay dùng
[D] Back: (Quay lại:) Quay lại trang trước đó
[E] Forward: (Chuyển tiếp:) Đi tới trang tiếp theo
[F] Reload: (Tải lại:) Tải lại trang
[G] Adress bar: (Thanh địa chỉ:) Bạn có thể nhập từ khóa tìm kiếm hoặc địa chỉ URL
Nút [H] nút menu: Mở rộng menu
Nút [I] quay số nhanh: Mở menu Quay số nhanh
Nút [J] Nút Opera: Mở cửa sổ cài đặt khác


Cách sử dụng điều khiển từ xa hồng ngoại / Bảng cảm ứng điều khiển từ xa

Bạn có thể duyệt Internet bằng cách sử dụng điều khiển từ xa hồng ngoại / Bảng cảm ứng điều khiển từ xa (cho model 2015).
LƯU Ý: Việc cung cấp Bảng cảm ứng điều khiển từ xa kèm theo Tivi tùy thuộc vào model/khu vực/quốc gia. Có sẵn một bảng cảm ứng điều khiển từ xa tùy chọn.


Khởi chạy và thoát khỏi Trình duyệt Opera TV

Khởi chạy trình duyệt

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Internet Browser (Trình duyệt Internet) trong danh mục Apps (ứng dụng).
  menu trang chủ

Thoát khỏi trình duyệt

 1. Di chuyển con trỏ đến thanh menu và trỏ vào nút đó.
  LƯU Ý: Nếu thanh menu không hiển thị (tự động ẩn), hãy cuộn trang lên phần trên, rồi di chuyển con trỏ lên phía trên. Thanh menu sẽ xuất hiện.
 2. Nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa. (Nếu bạn sử dụng Bảng cảm ứng điều khiển từ xa, hãy bấm bảng cảm ứng cho tới khi có tiếng tách.)
 3. Chọn Exit Opera TV Browser (Thoát khỏi trình duyệt Opera TV).
 4. Chọn OK trên cửa sổ sau.
  thoát

Nhập văn bản / Tìm kiếm / Nhập địa chỉ URL

màn hình duyệt web

[A]: Thanh địa chỉ
[B]: Khu vực có thể nhập
[C]: Bàn phím trên màn hình
[D]: Nút GO (ĐI)

LƯU Ý: Để đóng bàn phím trên màn hình, hãy nhấn nút BACK (QUAY LẠI) trên điều khiển từ xa.

 • Nhập văn bản
  Bạn có thể nhập văn bản bằng bàn phím trên màn hình. Thực hiện theo các bước để hiển thị bàn phím trên màn hình.

  1. Di chuyển con trỏ đến khu vực có thể nhập, chẳng hạn như hộp văn bản.
  2. Chọn nút Enter trên điều khiển từ xa (hoặc nhấn Bảng cảm ứng điều khiển từ xa cho tới khi có tiếng tách).
 • Tìm kiếm / Nhập địa chỉ URL
  Bạn cũng có thể truy cập bất kỳ trang web nào bằng cách sử dụng tìm kiếm bằng từ khóa hoặc nhập trực tiếp URL vào thanh địa chỉ.

  1. Di chuyển con trỏ đến thanh menu và trỏ vào thanh địa chỉ.
   LƯU Ý: Nếu thanh menu không hiển thị (tự động ẩn), hãy cuộn trang lên phần trên, rồi di chuyển con trỏ lên phía trên. Thanh menu sẽ xuất hiện.
  2. Bấm nút Enter (hoặc nhấn bảng cảm ứng điều khiển từ xa cho tới khi có tiếng tách) đồng thời trỏ vào thanh địa chỉ.
  3. Khi bàn phím trên màn hình hiển thị, hãy nhập cụm từ tìm kiếm hoặc địa chỉ trang web mong muốn và chọn GO (ĐI).

Để sử dụng Tivi bằng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói (chỉ có ở điều khiển từ xa với nút giọng nói)
Đối với điều khiển từ xa có nút này, hãy nhấn nút và nói vào micrô được tích hợp vào điều khiển từ xa. Đối với chức năng Tìm kiếm bằng giọng nói, hãy tham khảo Làm cách nào để sử dụng chức năng Tìm kiếm bằng giọng nói?


Sử dụng chức năng Lịch sử / Tab / Đánh dấu

Bạn có thể sử dụng chức năng Lịch sử, Tab và Đánh dấu.
Di chuyển con trỏ đến thanh menu và nhấn nút nút menu để mở rộng menu.
LƯU Ý: Nếu thanh menu không hiển thị (tự động ẩn), hãy cuộn trang lên phần trên, rồi di chuyển con trỏ lên phía trên. Thanh menu sẽ xuất hiện.

 • Quản lý lịch sử duyệt
  Bạn có thể truy cập một trang web từ lịch sử duyệt web trước đó. Ngoài ra, bạn có thể xóa lịch sử.

  Lịch sử

  [A]: Lịch sử duyệt
  [B]: Xóa lịch sử

  LƯU Ý:

  • Chức năng xóa lịch sử sẽ xóa toàn bộ lịch sử duyệt web. Chức năng này không thể xóa từng mục lịch sử riêng.
  • Bạn cũng có thể xóa lịch sử duyệt web bằng cách làm theo các bước sau.
   1. Trỏ vào và chọn nút Nút Operatrên thanh menu.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Clear History (Xóa lịch sử).
 • Sử dụng chức năng tab
  Bạn có thể duyệt Internet bằng cách chuyển đổi nhiều tab.

  Lịch sử

  [A]: Tab
  [B]: Tab mới
  [C]: Đóng tab hiện thời

 • Quản lý dấu trang
  Bạn có thể đăng ký trang web mong muốn hoặc yêu thích làm dấu trang và truy cập trang đó ngay lập tức.

  Lịch sử

  [A]: Danh sách dấu trang
  [B]: Chỉnh sửa dấu trang
  [C]: Thêm vào dấu trang

  Chỉnh sửa dấu trang
  Bạn có thể sắp xếp lại danh sách dấu trang hoặc xóa các dấu trang không cần thiết.

  Đăng ký dấu trang

  1. Tải trang mà bạn muốn đăng ký vào Dấu trang.
  2. Di chuyển con trỏ đến thanh menu và nhấn nút nút menu để mở rộng menu.
   LƯU Ý: Nếu thanh menu không hiển thị (tự động ẩn), hãy cuộn trang lên phần trên, rồi di chuyển con trỏ lên phía trên. Thanh menu sẽ xuất hiện.
  3. Chọn [C] Add to Bookmarks (Thêm vào dấu trang).
  4. Chọn OK khi màn hình sau đây hiển thị.
   thêm dấu trang

Sử dụng chức năng Quay số nhanh thay vì cài đặt Trang chủ

Trình duyệt Opera TV không có cài đặt Trang chủ. Bạn có thể sử dụng Quay số nhanh như một chức năng thay thế. Đối với chức năng Quay số nhanh, hãy tham khảo Tôi có thể đặt một trang web làm trang chủ của Trình duyệt Internet Opera không?


Phóng to màn hình

Bạn có thể đổi kích cỡ màn hình về kích thước mong muốn.

 1. Di chuyển con trỏ đến thanh menu và chọn nút Nút Opera.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Chọn kích cỡ phóng to mong muốn.