ID bài viết : 00139594 / Sửa lần cuối : 16/12/2021

Cách truy cập và sử dụng Trình duyệt Internet trên Android TV™.

  Bài viết này cung cấp thông tin cơ bản về cách Trình duyệt Trình duyệt Internet(*) hoạt động.
  *Tên chính thức của Trình duyệt Internet là Trình duyệt Internet Vewd (trước đây là Opera).

  QUAN TRỌNG:

  LƯU Ý: Nếu không phải Android TV, hãy tham khảo bài viết sau đây:
  Cách truy cập và sử dụng trình duyệt Internet của Tivi.

  Truy cập Trình duyệt Internet
  Thoát Trình duyệt Internet
  Nhập địa chỉ URL
  Nhấp hoặc chọn một mục
  Tải lại và điều hướng trang web
  Đăng ký dấu trang
  Phóng to màn hình
  Xóa lịch sử
  Bật chế độ Trợ năng
  Luôn hiển thị thanh menu
  Thông tin liên quan


  Truy cập Trình duyệt Internet

  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  2. Đối với riêng Android™ 8.0: Chọn Apps (Ứng dụng).
  3. Trong danh mục Apps (Ứng dụng), chọn Internet Browser (Trình duyệt Internet).

  Thoát Trình duyệt Internet

  1. Di chuyển con trỏ về phía góc trên bên phải của màn hình và chọn biểu tượng Vewd.
  2. Trên danh sách menu, cuộn xuống và chọn Exit (Thoát).
  3. Bên dưới màn hình Exit (Thoát), chọn OK.

  Nhập địa chỉ URL

  1. Nhấn liên tục nút mũi tên lên cho tới khi con trỏ lên đến thanh địa chỉ nằm ở phần trên của màn hình.
  2. Nhấn nút enter .
  3. Sử dụng bàn phím trên màn hình, nhập vào từ khóa tìm kiếm mong muốn hoặc địa chỉ web.
  4. Chọn GO.

  Nhấp hoặc chọn một mục

  1. Trên điều khiển từ xa, hãy dùng mũi tên lên, xuống, các nút mũi tên tráiphải để di chuyển con trỏ trên màn hình Tivi để chọn các mục.
  2. Nhấn nút enter để chọn mục mong muốn.

   Để cuộn màn hình Tivi bằng điều khiển cảm ứng từ xa, hãy làm theo các bước sau đây: (Đối với những Tivi được sản xuất năm 2015)

   • Vuốt lên/xuống dọc theo bên phải của bảng cảm ứng.

   Tải lại và điều hướng trang web

   • Để tải lại trang web, di chuyển con trỏ tới phần trên cùng của màn hình và chọn .
   • Để chuyển sang trang web tiếp theo, di chuyển con trỏ tới phần trên cùng của màn hình và chọn , hoặc nhấn nút MÀU XANH DƯƠNG trên điều khiển từ xa.
   • Để trở lại trang web trước đó, di chuyển con trỏ tới phần trên cùng của màn hình và chọn hoặc nhấn nút MÀU VÀNG trên bộ điều khiển từ xa.

   Đăng ký dấu trang

   1. Tải trang mà bạn muốn đăng ký vào Bookmarks (Dấu trang).

    Phương pháp 1:

    1. Sử dụng điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ tới phần trên cùng của màn hình và chọn Bookmarks (Dấu trang).
    2. Chọn Add to Bookmark (Thêm vào dấu trang).

    Phương pháp 2:

    1. Sử dụng điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần trên của màn hình và chọn biểu tượng Vewd.
    2. Trên danh sách menu, chọn Add to Bookmark (Thêm vào dấu trang).
   2. Chọn OK khi màn hình sau đây hiển thị.

   Phóng to màn hình

   1. Trên điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình để chọn biểu tượng Vewd .
   2. Trên danh sách menu, chọn Settings (Cài đặt).
   3. Trong danh sách menu Settings (Cài đặt), chọn Zoom (Thu phóng).

   LƯU Ý: Bạn cũng có thể phóng to màn hình bằng điều khiển từ xa. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết sau đây:
   Làm thế nào để phóng to khi sử dụng Trình duyệt Internet trên Android TV™?

   Xóa lịch sử

   1. Trên điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình để chọn biểu tượng Vewd.
   2. Trên danh sách menu, chọn Settings (Cài đặt).
   3. Dưới danh sách menu Settings (Cài đặt), chọn Clear history (Xóa lịch sử).

   Bật chế độ Trợ năng

   1. Trên điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình để chọn biểu tượng Vewd.
   2. Trên danh sách menu, chọn Settings (Cài đặt).
   3. Dưới danh sách menu Settings (Cài đặt), chọn Accessibility Mode Off (Chế độ trợ năng tắt).
    • Trạng thái sẽ chuyển thành Accessibility Mode On (Chế độ trợ năng bật) khi bạn chọn tùy chọn này.

   Luôn hiển thị thanh menu

   1. Trên điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình để chọn biểu tượng Vewd.
   2. Trên danh sách menu, chọn Settings (Cài đặt).
   3. Trong danh sách menu Settings (Cài đặt), chọn Always Show Menu Bar Off (Luôn hiển thị thanh menu tắt).
    • Trạng thái sẽ chuyển thành Always Show Menu Bar On (Luôn hiển thị thanh menu bật) khi bạn chọn tùy chọn này.

   Thông tin liên quan

   Tôi có thể đặt một trang web làm trang chủ của Trình duyệt Internet hay không?

   *Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.