ID bài viết : 00139594 / Sửa lần cuối : 03/09/2018

Cách truy cập và sử dụng trình duyệt Internet Vewd (Opera) của Android TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bài viết này cung cấp thông tin cơ bản về cách Trình duyệt Vewd (trước đây là Opera) hoạt động.

QUAN TRỌNG:

Truy cập Trình duyệt Vewd

 1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
 2. Trên màn hình HOME, cuộn xuống đến Apps (Ứng dụng) và chọn Vewd BROWSER (TRÌNH DUYỆT Vewd).

Thoát khỏi Trình duyệt Vewd

 1. Di chuyển con trỏ về phía góc trên bên phải của màn hình và chọn biểu tượng Vewd.
 2. Trên danh sách menu, cuộn xuống và chọn Exit (Thoát).
 3. Bên dưới màn hình Exit (Thoát), chọn OK.

Nhập địa chỉ URL

 1. Nhấn liên tục nút mũi tên lên cho tới khi con trỏ lên đến thanh địa chỉ nằm ở phần trên của màn hình.
 2. Nhấn nút enter .
 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình, nhập vào từ khóa tìm kiếm mong muốn hoặc địa chỉ web.
 4. Chọn GO.

Nhấp hoặc chọn một mục

 1. Trên điều khiển từ xa, hãy dùng mũi tên lên, xuống, các nút mũi tên tráiphải để di chuyển con trỏ trên màn hình Tivi để chọn các mục.
 2. Nhấn nút enter để chọn mục mong muốn.
  • Trình duyệt Vewd không hỗ trợ tập tin PDF. Nhấn nút BACK (QUAY LẠI) trên điều khiển từ xa để quay lại trang trước đó.

Để cuộn màn hình Tivi bằng điều khiển cảm ứng từ xa, hãy làm theo các bước sau đây: (Đối với những Tivi được sản xuất năm 2015)

 • Vuốt lên/xuống dọc theo bên phải của bảng cảm ứng.

Tải lại và điều hướng trang web

 • Để tải lại trang web, di chuyển con trỏ tới phần trên cùng của màn hình và chọn .
 • Để chuyển sang trang web tiếp theo, di chuyển con trỏ tới phần trên cùng của màn hình và chọn , hoặc nhấn nút MÀU XANH DƯƠNG trên điều khiển từ xa.
 • Để trở lại trang web trước đó, di chuyển con trỏ tới phần trên cùng của màn hình và chọn hoặc nhấn nút MÀU VÀNG trên bộ điều khiển từ xa.

Đăng ký dấu trang

 1. Tải trang mà bạn muốn đăng ký vào Bookmarks (Dấu trang).

  Phương pháp 1:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ tới phần trên cùng của màn hình và chọn Bookmarks (Dấu trang).
  2. Chọn Add to Bookmark (Thêm vào dấu trang).

  Phương pháp 2:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần trên của màn hình và chọn biểu tượng Vewd.
  2. Trên danh sách menu, chọn Add to Bookmark (Thêm vào dấu trang).
 2. Chọn OK khi màn hình sau đây hiển thị.

Phóng to màn hình

 1. Trên điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình để chọn biểu tượng Vewd .
 2. Trên danh sách menu, chọn Settings (Cài đặt).
 3. Trong danh sách menu Settings (Cài đặt), chọn Zoom (Thu phóng).

Xóa lịch sử

 1. Trên điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình để chọn biểu tượng Vewd.
 2. Trên danh sách menu, chọn Settings (Cài đặt).
 3. Dưới danh sách menu Settings (Cài đặt), chọn Clear history (Xóa lịch sử).

Bật chế độ Trợ năng

 1. Trên điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình để chọn biểu tượng Vewd.
 2. Trên danh sách menu, chọn Settings (Cài đặt).
 3. Dưới danh sách menu Settings (Cài đặt), chọn Accessibility Mode Off (Chế độ trợ năng tắt).
  • Trạng thái sẽ chuyển thành Accessibility Mode On (Chế độ trợ năng bật) khi bạn chọn tùy chọn này.

Luôn hiển thị thanh menu

 1. Trên điều khiển từ xa, di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình để chọn biểu tượng Vewd.
 2. Trên danh sách menu, chọn Settings (Cài đặt).
 3. Trong danh sách menu Settings (Cài đặt), chọn Always Show Menu Bar Off (Luôn hiển thị thanh menu tắt).
  • Trạng thái sẽ chuyển thành Always Show Menu Bar On (Luôn hiển thị thanh menu bật) khi bạn chọn tùy chọn này.

Thông tin liên quan

Tôi có thể đặt một trang web làm trang chủ của Trình duyệt Internet Vewd (Opera) hay không?