ID bài viết : 00146106 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn truy cập vào Action Center và xem thông báo.

Hướng dẫn truy cập vào Action Center và xem thông báo.

  Action Center đặt quyền truy cập vào các thông báo quan trọng từ các ứng dụng được cài đặt và hệ điều hành ngay trên thanh tác vụ, cùng với các liên kết hành động nhanh mới có thể đưa bạn đến các ứng dụng thường dùng nhất của bạn và thay đổi cài đặt ngay lập tức.

  Nhấp vào biểu tượng Action Center trên thanh tác vụ để xem những thông báo quan trọng và các liên kết hành động nhanh.

  action center

  LƯU Ý:

  • Khi có thông báo mới, biểu tượng Action Center sẽ chuyển sang màu trắng.
  • Khi thông báo xuất hiện trong Action Center, kích vào thông báo mong muốn thực hiện.
  • Một khi bạn đã nhấp vào để xem thông báo, thông báo sẽ không còn xuất hiện trong Action Center.
  • Nếu bạn liệt kê các thông báo không muốn hoặc cần phải thực hiện bất kỳ hành động với chúng, bạn có thể nhấp vào Clear all để xóa danh sách thông báo.
  • Nếu muốn, bạn có thể  thay đổi tính năng của một hoặc nhiều trong số bốn nút hành động nhanh hiển thị ở góc dưới Action Center.