ID bài viết : 00148840 / Sửa lần cuối : 14/02/2017

Tôi có thể đăng nhập vào Social Tweet không? Tôi có thể viết bình luận trên Social Tweet không?

Tôi có thể đăng nhập vào Social Tweet không? Tôi có thể viết bình luận trên Social Tweet không?

    Tweets có thể xem được trên TV Android mà không cần đăng nhập.
    Xin lưu ý rằng TV Android chỉ hỗ trợ xem, không thể đăng bình luận được.