ID bài viết : 00146112 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để báo cáo một vấn đề với ứng dụng Windows Store.

Làm thế nào để báo cáo một vấn đề với ứng dụng Windows Store.

  Thực hiện theo thủ tục này để báo cáo một vấn đề với một ứng dụng Store.

  1. Nhấp vào nút Start Start, và trong Start Menu, nhấp vào biểu tượng Store.Store icon
  2. Trong cửa sổ Store, đọc lướt qua để tìm và bấm để chọn các ứng dụng mà bạn muốn báo cáo một vấn đề.

   LƯU Ý: Tất cả thông tin ho các ứng dụng được chọn sẽ được đặt trên một trang duy nhất

  3. Trên màn hình App Name, cuộn xuống mục Additional Information và chọn đường dẫn Report this app to Microsoft. Additional information - Report this app

  4. Trong màn hình Report this app to Microsoft, chọn lý do tại sao bạn đang báo cáo, nhập chi tiết về lý do của bạn, và sau đó nhấp vào nút Submit.