ID bài viết : 00140709 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Có thể xóa ảnh hoặc video được lưu trên thiết bị USB bằng Photo Sharing Plus được không?

  Tại thời điểm này, bạn không thể sử dụng Photo Sharing Plus để xóa ảnh, video hoặc nội dung khác.
  Sau khi thực hiện cập nhật phần mềm, bạn có thể làm theo các bước dưới đây để xóa ảnh bằng ứng dụng Album.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Album trong danh mục Apps (ứng dụng).
  3. Chọn Folders (Thư mục).
  4. Chọn nội dung bạn muốn xóa.
  5. Nhấn nút Action Menu (Menu thao tác) trong khi hiển thị nội dung.
  6. Chọn Album, sau đó chọn Delete(Xóa).

  Hãy sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng để xóa nội dung khác trên thiết bị USB của bạn.

  Để biết cách thực hiện cập nhật phần mềm cho Android TV, vui lòng tham khảo Cách thực hiện cập nhật phần mềm.