ID bài viết : 00140120 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Tivi không thể kết nối với bộ định tuyến không dây (điểm truy cập) khi sử dụng tùy chọn Kết nối qua WPS.

  • Tivi không thể tìm thấy bộ định tuyến không dây.
  • Xuất hiện thông báo Another WPS session is in progress. Try again in a few minutes (Đang thực hiện phiên WPS khác. Hãy thử lại sau vài phút) khi cố gắng kết nối bằng tùy chọn Connect via WPS (Kết nối qua WPS) trong quá trình Thiết lập ban đầu.

   

  Nếu BRAVIA TV không phát hiện bộ định tuyến không dây sau vài phút hoặc nếu thông báo Another WPS session is in progress (Đang thực hiện phiên WPS khác) xuất hiện trong khi Thiết lập ban đầu, bạn phải điều chỉnh các cài đặt không dây theo cách thủ công.

   

  Sau đó, hãy làm theo các bước bên dưới để kết nối thủ công với mạng.

  • Trong quá trình thiết lập ban đầu

   Nhấn nút BACK (QUAY LẠI) và chọn bộ định tuyến không dây trên màn hình Select your Wi-Fi network (Chọn mạng Wi-Fi của bạn).

  • Ngoài quá trình thiết lập ban đầu
    
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
   5. Chọn Expert (Chuyên gia).
    • Đối với Android OS5(Lollipop) và OS6(Marshmallow):
     Chọn Wi-Fi, sau đó chọn bộ định tuyến không dây.
    • Đối với Android OS7(Nougat):
     Chọn bộ định tuyến không dây của bạn trong Available networks (Mạng khả dụng).