ID bài viết : 00146116 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn truy cập các tập tin OneDrive từ Explorer.

  Hướng dẫn truy cập các tập tin OneDrive từ Explorer.

  Các dịch vụ Microsoft OneDrive cung cấp 15GB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí với một tài khoản Microsoft và có thể dễ dàng truy cập từ bên trong hệ điều hành Windows 10 và nhiều hệ điều hành khác của các thiết bị. Thực hiện theo các bước sau để truy cập vào các tập tin Microsoft OneDrive.

  1. Từ khay tác vụ, mở File Explorer.

   file explorer

  2. In the File Explorer window, on the left window pane, click the OneDrive icon.

   one drive icon

  LƯU Ý: Khi thêm tập tin vào dịch vụ Microsoft OneDrive, chúng sẽ tự động được đồng bộ hóa với tất cả các thiết bị có cài đặt dịch vụ Microsoft OneDrive của bạn.