ID bài viết : 00133083 / Sửa lần cuối : 04/11/2015

Làm cách nào để chỉnh giá trị khẩu độ trong khi đang quay phim?

Làm cách nào để chỉnh giá trị khẩu độ trong khi đang quay phim?

  QUAN TRỌNG: Nếu bạn thay đổi gía trị khẩu độ trong khi đang quay phim, có thể nghe thấy tiếng lách cách nhưng đây không phải là hư hỏng.
  Nếu tiếng lách cách gây chú ý, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một micro gắn rời, thiết lập Audio Recording sang Off, hoặc chỉnh Audio Rec Level.

  1. Thiết lập nút xoay chế độ sang Image(Movie).

  2. Nhấn nút Fn và chọn Image(Aperture Priority) hoặc Image(Manual Exposure).

  3. Thiết lập giá trị phơi sáng mong muốn bằng vòng phơi sáng trong khi đang quay.

  LƯU Ý: Khi bạn điều chỉnh phơi sáng trong khi đang quay phim, thiết lập Aperture Click Switch sang OFF .