ID bài viết : 00122501 / Sửa lần cuối : 26/05/2020

Tivi hiển thị Lỗi: 4057

  Những điều cần biết

  Lỗi có thể xảy ra ở một trong các trường hợp sau đây:

  • Khi bạn kiểm tra bản cập nhật phần mềm của Tivi
  • Khi Tivi tải xuống bản cập nhật phần mềm mới nhất
  • Sau khi Tivi hoàn tất bản cập nhật phần mềm
  • Khi Tivi kết nối với một điểm truy cập qua kết nối có dây hoặc không dây
  • Khi bạn truy cập vào một ứng dụng Tivi

  Giải pháp

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Đảm bảo Tivi kết nối với mạng Internet đang hoạt động.

   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Trong menu Settings (Cài đặt), chọn Preferences (Tùy chọn).
   4. Trong Preferences (Tùy chọn), chọn Setup (Thiết lập).
   5. Trong Setup (Thiết lập), chọn Network (Mạng).
   6. Trong Network (Mạng), chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
   7. Trong Network Setup (Thiết lập mạng), chọn View Network settings and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng).
   8. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).

    Quá trình này có thể mất vài phút. Không được hủy bỏ thao tác này.

  2. Đảm bảo bạn đồng ý với Privacy Policy (Chính sách về quyền riêng tư).

   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Trong menu Settings (Cài đặt), chọn Preferences (Tùy chọn).
   4. Trong Preferences (Tùy chọn), chọn Setup (Thiết lập).
   5. Trong Setup (Thiết lập), chọn Privacy Policy (Chính sách về quyền riêng tư).
   6. Trên màn hình Privacy Policy (Chính sách về quyền riêng tư), chọn Agree (Đồng ý). Sau đó, nhấn nút mũi tên phải trên điều khiển từ xa của Tivi để xác nhận.
   7. Để quay lại danh mục Network (Mạng), nhấn nút quay lại .
   8. Trong danh mục Network (Mạng), chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
   9. Trong Network Setup (Thiết lập mạng), chọn Setup network connection (Thiết lập kết nối mạng).
   10. Trên màn hình Please select how to set up your network (Vui lòng chọn cách thiết lập mạng của bạn), chọn Easy (Dễ dàng) hoặc Expert (Chuyên gia).
    • Chọn Expert (Chuyên gia) nếu bạn muốn tùy chỉnh các cài đặt của mình hoặc nếu bạn cần chuyển đổi giữa chế độ có dây và chế độ không dây.
   11. Trên màn hình Network Setup- Wi-Fi Network (Thiết lập mạng - Mạng Wi-Fi), chọn Scan (Quét).
   12. Trên màn hình Network Setup -Wireless Security (Thiết lập mạng - Bảo mật không dây), nhấn nút ở giữa.
   13. Nhập mật khẩu mạng hoặc mã bảo mật của bạn.
   14. Trên màn hình IP Address Setting (Cài đặt địa chỉ IP), chọn Auto (Tự động).
   15. Chọn No (Không) cho máy chủ proxy.
   16. Chọn Save and Connect (Lưu và kết nối).
    • Nếu Tivi kết nối với điểm truy cập, hãy cài đặt bản cập nhật mới nhất thông qua menu Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) của Tivi.

     1. Nhấn nút HOME.
     2. Chọn Settings (Cài đặt).
     3. Trong danh mục Settings (Cài đặt), chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
     4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
     5. Chọn Network (Mạng).
    • Nếu sự cố vẫn xuất hiện sau khi cập nhật Network (Mạng), hãy sử dụng thiết bị USB để cập nhật Tivi.

     1. Tải xuống bản cập nhật phần mềm mới nhất trên máy tính của bạn. ình điều khiển
     2. Nhấn nút HOME.
     3. Chọn Settings (Cài đặt).
     4. Trong danh mục Settings (Cài đặt), chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
     5. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
     6. Chọn USB.

  Bước khắc phục sự cố bổ sung

  Nếu các bước ở trên không khắc phục được sự cố, hãy thử các bước bổ sung dưới đây:

  1. Rút dây nguồn của Tivi và bộ định tuyến ra khỏi ổ điện trong khoảng 1 phút.
  2. Bật bộ định tuyến và Tivi.
  3. Thực hiện Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) ít nhất 2 lần.
  4. Kiểm tra Device ID (ID thiết bị) thông qua menu Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) của thiết bị Internet video.
  5. Sử dụng DNS chính là 8.8.8.8 và DNS phụ là 8.8.4.4 để Cấu hình DNS theo cách thủ công