ID bài viết : 00151628 / Sửa lần cuối : 17/06/2016

Khi sử dụng Google Cast với trình duyệt Chrome từ máy tính, trình duyệt sẽ được hiển thị ở độ phân giải thấp.

Khi sử dụng Google Cast với trình duyệt Chrome từ máy tính, trình duyệt sẽ được hiển thị ở độ phân giải thấp.

    Đây có thể là kết quả của thiết lập Tab casting quality.
    Thực hiện theo các bước dưới đây để kiểm tra thiết lập Tab casting quality.

    1. Nhấp vào biểu tượng Cast trong trình duyệt Chrome.
    2. Nhấp vào Options.
    3. Đánh dấu vào thiết lập Tab casting quality.