ID bài viết : 00121091 / Sửa lần cuối : 12/11/2018

Cách sử dụng và khắc phục sự cố cho Ứng dụng được tải xuống từ Cửa hàng Google Play.

  Vui lòng liên hệ Developer e-mail (Email nhà phát triển) của Ứng dụng.

  Làm theo các bước dưới đây để truy cập Developer e-mail (Email nhà phát triển).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Google Play Store (Cửa hàng Google Play) trong danh mục Apps (Ứng dụng).
  3. Chọn Settings (Cài đặt).(Bỏ qua bước này đối với các mẫu máy ra mắt trong năm 2016)
  4. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
  5. Chọn ứng dụng.
  6. Chọn FULL DESCRIPTION (MÔ TẢ ĐẦY ĐỦ).

   Bạn có thể tìm thấy Developer e-mail (Email nhà phát triển) bằng cách cuộn chuột xuống.