ID bài viết : 00148824 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Làm cách nào để lưu ảnh được hiển thị bằng Photo Sharing Plus trên thiết bị iOS?

    Vận hành thiết bị iOS của bạn như sau để lưu ảnh.

    1. Nhấn và giữ ảnh đang được hiển thị bằng Photo Sharing Plus.
    2. Nhấn Save photo and videos (Lưu ảnh và video) và chọn OK.
    3. Ảnh xuất hiện trên Safari.
    4. Nhấn nút ẢnhShare (Chia sẻ) và chọn save image (lưu ảnh).