ID bài viết : 00148853 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Nhạc từ mạng gia đình của tôi không xuất hiện trong My Library.

Nhạc từ mạng gia đình của tôi không xuất hiện trong My Library.

    Thực hiện theo các bước dưới đây để hiển thị âm nhạc từ mạng gia đình của bạn.

    1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
    2. Chọn Music trong mục App.
    3. Nhấn vào nút mũi tên trái trên điều khiển từ xa cho đến khi bạn chạm đến cạnh bên trái, và chọn Devices từ menu được hiển thị.
    4. Chọn thiết bị có chứa nhạc mà bạn muốn phát.