ID bài viết : 00137800 / Sửa lần cuối : 20/09/2018

BRAVIA không thể phát lại hình ảnh, nhạc hoặc các nội dung video đã lưu trên máy chủ mạng gia đình của tôi.

BRAVIA không thể phát lại hình ảnh, nhạc hoặc các nội dung video đã lưu trên máy chủ mạng gia đình của tôi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

 • Các nội dung vói mã hóa không được hỗ trợ có thể không phát lại được.

  Để biết chi tiết về các định dạng được hỗ trợ, hãy tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp. Đối với các phần liên quan của Hướng dẫn trợ giúp, xem dưới đây.
  Những định dạng nào được hỗ trợ bởi ứng dụng Album, Nhạc, và Video?

 • Để phát lại các nội dung đã lưu trên máy chủ mạng gia đình của bạn, cần thiết phải thiết lập một kết nối giữa TV và máy chủ.

  Thiết lập máy chủ (Server-side):
  Tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy chủ để kết nối với mạng gia đình.

  Thiết lập TV:
  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Network trong mục NETWORK&ACCESSORIES.
  4. Chọn Home network setup.
  5. Chọn Server diagnostics.
  6. Chọn Yes.

  LƯU Ý: Nếu thiết lập proxy, các nội dung cảu mạng gia đình không thể phát được. Hãy thực hiện các bước sau đây để vô hiệu hóa proxy.

  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Network trong NETWORK&ACCESSORIES.
  4. Chọn Network setup.
  5. Chọn Expert.
  6. Chọn Wired LAN.
  7. Chọn Advanced options.
  8. Chọn Proxy settings.
  9. Chọn NONE.