ID bài viết : 00137800 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Android TV™ không thể phát lại nội dung từ máy chủ mạng tại nhà của tôi.

  Không thể phát lại phim, video, hình ảnh hoặc tập tin âm thanh từ máy chủ mạng tại nhà của bạn có codec không được hỗ trợ trên Android TV.
  Để biết thêm chi tiết về các codec được hỗ trợ, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.

  Để phát lại phim, video, hình ảnh, hoặc tập tin âm thanh được lưu trữ trên máy chủ mạng tại nhà của bạn, cần phải thiết lập kết nối giữa Android TV và máy chủ.
  Hãy làm theo các bước sau đây để điều chỉnh các cài đặt mạng.

  • Thiết lập trên BRAVIA TV:
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Home Network Setup (Thiết lập mạng tại nhà).
   5. Chọn Server diagnostics (Chẩn đoán máy chủ).
   6. Chọn Yes (Có).
    LƯU Ý: Sẽ xuất hiện thông báo Servers could not be found (Không thể tìm thấy máy chủ) nếu thiết bị không được kết nối.
  • Thiết lập trên máy chủ:
   Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị máy chủ của bạn để kết nối máy chủ với mạng tại nhà.

  Nếu cài đặt proxy, bạn sẽ không thể phát nội dung của mạng tại nhà. Làm theo các bước sau đây để tắt Proxy settings (Cài đặt proxy).

  • Đối với Android™ 7.0 (Nougat) trở lên:
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Network setup (Thiết lập mạng).
   5. Chọn Expert (Chuyên gia).
    • Khi sử dụng mạng LAN có dây:
     Chọn Proxy settings (Cài đặt proxy) trong danh mục Wired LAN (Mạng LAN có dây).
    • Khi sử dụng mạng LAN không dây:
     Chọn SSID trong Available networks (Mạng khả dụng), sau đó chọn Proxy settings (Cài đặt proxy).
   6. Chọn NONE (KHÔNG CÓ).
  • Đối với Android 6.0 (Marshmallow) hoặc cũ hơn:
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Network setup (Thiết lập mạng).
   5. Chọn Expert (Chuyên gia).
    • Khi sử dụng mạng LAN có dây:
     Chọn Wired LAN (LAN có dây).
    • Khi sử dụng mạng LAN không dây:
     Chọn Wi-Fi và chọn SSID.
   6. Chọn Advanced options (Tùy chọn nâng cao).
   7. Chọn Proxy settings (Cài đặt proxy).
   8. Chọn NONE (KHÔNG CÓ).
     

  *Android, Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.