ID bài viết : 00118275 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Không thể ghi lại các chương trình Tivi được phát sóng khi nhấn nút REC

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chỉ áp dụng cho Úc và New Zealand.

Chức năng ghi vào Ổ đĩa cứng (HDD) sẽ có trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai.