ID bài viết : 00118275 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Không thể ghi lại các chương trình Tivi được phát sóng khi nhấn nút REC

    Chỉ áp dụng cho Úc và New Zealand.

    Chức năng ghi vào Ổ đĩa cứng (HDD) sẽ có trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai.