ID bài viết : 00148862 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

TV BRAVIA không nhận ra thiết bị MHL khi đang bật TV trong khi thiết bị được cắm vào.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

TV BRAVIA không nhận ra thiết bị MHL khi bật TV trong khi thiết bị được cắm vào.

Tạm thời ngắt kết nối thiết bị MHL, sau đó kết nối nó với cổng MHL.

LƯU Ý: Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối thiết bị MHL sau khi bật TV BRAVIA.