ID bài viết : 00143473 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Làm thế nào để thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của TV với thiết bị có tính năng Wi-Fi Direct.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Làm thế nào để thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của TV với thiết bị có tính năng Wi-Fi Direct.

Vui lòng tham khảo các bước cài đặt sau đây:

QUAN TRỌNG: Đây là giải pháp cho một dòng máy cụ thể, vui lòng tham khảo Các sản phẩm được áp dụng và các Mục trong bài viết này để xác nhận những thông số kỹ thuật này áp dụng được cho dòng máy của bạn.

 1. Kích hoạt tính năng thiết lập Built-in Wi-Fi trên TV của bạn.
  1. Sử dụng điều khiển từ xa, bấm nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Network  trong mục NETWORK & ACCESSORIES.
  4. Chọn Advanced settings.
  5. Chọn Built-in Wi-Fi, và cài sang On.

   Image

 2. Bật các thiết lập Wi-Fi Direct của TV 
  1. Sử dụng điều khiển từ xa, bấm nút HOME button.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Network trong mục NETWORK & ACCESSORIES.
  4. Chọn Wi-Fi Direct, và cài sang On.

 3. Hiển thịWPA của TV 
  1. Sử dụng điều khiển từ xa, bấm nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Network trong mục NETWORK & ACCESSORIES.
  4. Chọn Wi-Fi Direct.
  5. Chọn Wi-Fi Direct Settings.
  6. Chọn  Show Network (SSID)/Password.

   Image

  7. SSID WPA sẽ được hiển thị trên màn hình TV.
  8. Trên mục thiết lập Wi-Fi của thiết bị Wi-Fi Direct, chọn SSID của TV và nhập mã WPA hiển thị trên màn hình TV như mật khẩu.
  9. Nếu kết nối thành công, thông báo thiết bị Wi-Fi được kết nối sẽ hiển thị trên màn hình TV.

   CHÚ Ý: