ID bài viết : 00143473 / Sửa lần cuối : 06/07/2018

Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của Android TV với thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi Direct

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng tham khảo các cài đặt sau đây:

QUAN TRỌNG: Đây là giải pháp dành riêng cho mẫu máy, hãy xem phần Các sản phẩm và danh mục áp dụng cho bài viết này để xác minh rằng những thông số kỹ thuật này áp dụng cho mẫu máy của bạn.

 1. Bật cài đặt Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) trên Tivi.
  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  5. Chọn Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) và thay đổi thành On (Bật).

   Ảnh
    
 2. Bật cài đặt Wi-Fi Direct trên Tivi.
  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  4. Chọn Wi-Fi Direct và thay đổi thành On (Bật).
    
 3. Hiển thị mã WPA của Tivi.
  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  4. Chọn Wi-Fi Direct.
  5. Chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct).
  6. Chọn Show Network (SSID)/Password (Hiển thị Mạng (SSID)/Mật khẩu).

   Ảnh
    
  7. Mã SSID và mã WPA sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.

   LƯU Ý: Có sẵn thông tin bổ sung nếu bạn cần thay đổi tên thiết bị hoặc SSID của Tivi.

  8. Trong mục cài đặt Wi-Fi của thiết bị Wi-Fi Direct, chọn mã SSID của Tivi và nhập mã WPA hiển thị trên màn hình Tivi làm mật khẩu.
  9. Nếu kết nối thành công, thông báo Wi-Fi device is connected (Thiết bị Wi-Fi đã được kết nối) sẽ xuất hiện trên màn hình Tivi.

   LƯU Ý: