ID bài viết : 00143473 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của Android TV™ với thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi Direct

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng tham khảo các cài đặt sau đây:

 1. Bật cài đặt Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) trên Tivi.
  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  5. Chọn Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) và thay đổi thành On (Bật).
 2. Bật cài đặt Wi-Fi Direct trên Tivi.
  LƯU Ý: Nếu Tivi của bạn chạy hệ điều hành Android™ 8.0 Oreo™ trở lên, hãy bỏ qua bước này.
  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  4. Chọn Wi-Fi Direct và thay đổi thành On (Bật).
 3. Hiển thị mã WPA của Tivi.
  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  4. Chọn Wi-Fi Direct.
  5. Chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct).
  6. Chọn Show Network (SSID)/Password (Hiển thị Mạng (SSID)/Mật khẩu).


    
  7. Mã SSID và mã WPA sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.

   LƯU Ý: Có sẵn thông tin bổ sung nếu bạn cần thay đổi tên thiết bị hoặc SSID của Tivi.

  8. Trong mục cài đặt Wi-Fi của thiết bị Wi-Fi Direct, chọn mã SSID của Tivi và nhập mã WPA hiển thị trên màn hình Tivi làm mật khẩu.
  9. Nếu kết nối thành công, thông báo Wi-Fi device is connected (Thiết bị Wi-Fi đã được kết nối) sẽ xuất hiện trên màn hình Tivi.

Thiết lập Tivi hoàn tất. Tiếp tục thiết lập thiết bị di động của bạn.


*Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.