ID bài viết : 00118479 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Khi đang phát nhạc, phim, hoặc nội dung YouTube, thiết bị dừng hoạt động khi tôi tháo tai nghe của tôi.

    Khi đang phát nhạc, phim, hoặc nội dung YouTube, thiết bị dừng hoạt động khi tôi tháo tai nghe của tôi.


    Đặc điểm kỹ thuật này được thiết kế như vậy để ngăn chặn những người xung quanh bạn không nghe được âm thanh trên TV khi bạn vô tình rút tai nghe ra. Điều tương tự cũng xảy ra với các nội dung từ Mng và Thiết bị lưu trữ USB.