ID bài viết : 00151559 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Không thể hiển thị ảnh chụp màn hình chụp bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trên màn hình BRAVIA TV qua ứng dụng Photo Sharing Plus (Chia sẻ ảnh cộng).

    Nếu điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng phiên bản cũ của trình duyệt, thì có thể ảnh không hiển thị đúng.
    Hãy cập nhật trình duyệt trên thiết bị của bạn lên phiên bản mới nhất và thử lại.

    Để biết danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ và trình duyệt được khuyến nghị cho Photo Sharing Plus, hãy xem Câu hỏi thường gặp dưới đây:
    Phiên bản hệ điều hành nào được hỗ trợ và trình duyệt nào được khuyến nghị để sử dụng Photo Sharing Plus trên thiết bị di động?