ID bài viết : 00151559 / Sửa lần cuối : 06/12/2016

Một ảnh chụp màn hình được chụp trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng không thể hiển thị được trên TV BRAVIA bằng Photo Sharing Plus.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Một ảnh chụp màn hình được chụp trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng không thể hiển thị được trên TV BRAVIA bằng Photo Sharing Plus.

Nếu điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ, nó có thể không hiển thị đúng.
Vui lòng cập nhật trình duyệt của điện thoại lên phiên bản mới nhất và thử lại.

Để biết danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ và các trình duyệt được đề nghị cho Photo Sharing Plus, xem mục Hỏi Đáp sau đây:
Những hệ điều hành nào được hỗ trợ và những trình duyệt nào được đề nghị dành cho Photo Sharing Plus trên thiết bị di động?