ID bài viết : 00117866 / Sửa lần cuối : 25/06/2015

Nút Twin view trên điều khiển không hoạt động.

     


     


     

    Tính năng Twin view sẽ được giới thiệu vào cuối tháng Bảy, 2015*

    *Ngày phát hành có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.