ID bài viết : 00135173 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Tôi có thể quay số hoặc thực hiện gọi điện thoại bằng điều khiển TV khi một điện thoại thông minh được kết nối với TV bằng cáp Mobile High-Definition Link (MHL) không?

Tôi có thể quay số hoặc thực hiện gọi điện thoại bằng điều khiển TV khi một điện thoại thông minh được kết nối với TV bằng cáp Mobile High-Definition Link (MHL) không?

    Chuyển hướng thông qua giao diện thiết bị Android bằng điều khiển từ xa của TV trong khi cả thiết bị được kết nối bằng cáp Mobile High-Definition Link (MHL) tùy theo dung lượng của thiết bi Android. Đối với thiết bị điện thoại Xperia, bạn có thể nhập một số điện thoại và thực hiện cuộc gọi bằng các nút mũi tên và nút Enter trên remote TV.