ID bài viết : 00148837 / Sửa lần cuối : 31/05/2016

TV Android Sony có thể xuất ảnh sang máy in không?

TV Android Sony có thể xuất ảnh sang máy in không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ứng dụng Album trên TV Android Sony không hỗ trợ chức năng in ảnh.