ID bài viết : 00148837 / Sửa lần cuối : 31/05/2016

TV Android Sony có thể xuất ảnh sang máy in không?

TV Android Sony có thể xuất ảnh sang máy in không?

    Ứng dụng Album trên TV Android Sony không hỗ trợ chức năng in ảnh.