ID bài viết : 00151567 / Sửa lần cuối : 14/02/2017

Tại sao các mục hiển thị trong menu Action khác so với trước đây?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tại sao các mục hiển thị trong menu Action khác so với trước đây?
Các nội dung hiển thị trong menu Action thay đổi tùy theo các trường hợp, chẳng hạn như các ứng dụng đang chạy.