ID bài viết : 00151568 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Có thể lưu ảnh, nhạc và video phát bằng Photo Sharing Plus vào một thiết bị khác không?

    Bằng cách sử dụng chức năng của Photo Sharing Plus, bạn có thể lưu ảnh và video vào điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc bộ nhớ USB. Không thể lưu nhạc vào một thiết bị khác.

    LƯU Ý: Không thể lưu video vào thiết bị iOS.