ID bài viết : 00151626 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Thiết lập tùy chọn (Custom setting) của Motionflow là gì?

Thiết lập tùy chọn (Custom setting) của Motionflow là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Với thiết lập này, bạn có thể lựa chọn mức độ của hiệu ứng cải thiện hình ảnh chuyển động theo 2 cách: SmoothnessClearness.

Image