ID bài viết : 00112505 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Thiết lập máy quay theo chế độ tự động tắt. Nhưng máy quay không tắt.

    Máy quay sẽ không tự động tắt ngay cả khi bạn không sử dụng nó trong một khoảng thời gian nhất định trong những trường hợp sau:

    • Khi lệnh từ Remote của Remote control Tripod được kết nối với  A/V Remote Connector  hoặc Multi Terminal của máy quay.
    • Khi máy quay được kết nối với TV đang sử dụng cáp kết nối chuyên dụng A/V.