ID bài viết : 00112469 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Kích thước ảnh xem trước được hiển thị trên PlayMemories Mobile có thể được thay đổi không?

    Kích thước của ảnh xem trước trên ứng dụng PlayMemories Mobile™ có thể được thay đổi đến Original hoặc 2M khi thẻ nhớ được chèn vào trong máy ảnh. Thực hiện các bước sau để thay đổi kích thước của ảnh xem trước

    1. Trên màn hình ứng dụng PlayMemories Mobile, chạm vào biểu tượng Settings
    2. Chọn Size of Review Image.
    3. Chọn 2M hoặc Original.

    Lưu ý: Ứng dụng Smart Remote Control  phiên bản 3.0 hoặc mới hơn được hỗ trợ để thay đổi kích thước nả xem trước