ID bài viết : 00111197 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Kích thước yêu cầu của các máy ảnh dạng ống kính có thể kết nối với điện thoại thông minh là gì?

    Sử dụng các thiết bị đính kèm được cung cấp, bạn có thể đính kèm các máy ảnh với điện thoại thông minh với độ dày 13 mm hoặc ít hơn và có chiều rộng 54 mm - 75 mm.

    Image

    LƯU Ý: Các thiết bị cung cấp đính kèm dành cho điện thoại có thể được mở rộng.