ID bài viết : 00111256 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Trong khi sử dụng, có thể sạc pin được máy ảnh bằng pin dự phòng thông qua cổng USB không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Trong khi sử dụng, có thể sạc pin được máy ảnh bằng pin dự phòng thông qua cổng USB không?

 


QUAN TRỌNG: Hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng để xác minh điện năng được quy định của Sony® USB Portable Power Supply mà bạn đang sử dụng.

Nếu điện năng hiện tại của các nguồn cung cấp điện bên ngoài là 1,5 A hoặc hơn, có thể sạc pin trong khi máy ảnh được sử dụng.
Điều này áp dụng cho các loại pin di động Sony có cổng USB sau.

(Tháng 03 năm 2015)

 • CP-B20
 • CP-F10LSAVP
 • CP-F10LA
 • CP-F2LSAVP
 • CP-F2LA
 • CP-F5
 • CP-V5
 • CP-V4
 • CP-V3A
 • CP-A2LAKS (manual type)
 • CP-V3

Nếu nguồn năng lượng hiện tại của các nguồn cung cấp điện bên ngoài là nhỏ hơn 1,5 A, không thể dùng để sạc pin trong khi máy ảnh đang được sử dụng.
This applies to the following Sony USB mobile batteries.
Điều này áp dụng cho các loại pin di động Sony có cổng USB sau.

 • CP-ELSVP