ID bài viết : 00111209 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thế nào để tải về và cài đặt các ứng dụng từ PlayMemories Camera

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Làm thế nào để tải về và cài đặt các ứng dụng từ PlayMemories Camera

 


QUAN TRỌNG: Một số ứng dụng có thể không có sẵn tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực và máy ảnh bạn đang sử dụng.

 1. Mở trang web  Ứng dụng PlayMemories Camera
 2. Từ ALL All Applications được liệt kê, chọn máy ảnh bạn đang sử dụng. Các ứng dụng máy ảnh của bạn có thể tải về sẽ được hiển thị

   Lưu ý: 
  • Các ứng dụng có sẵn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại máy ảnh bạn đang sử dụng.
  • Nếu bạn nhấp vào Simple 4-Step Installation Guide, bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn như tạo một tài khoản, thay đổi các thiết lập của công cụ tải về và cài đặt các ứng dụng.
 3. Nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn tải về.

  LƯU Ý: Các trang ứng dụng chi tiết sẽ mở ra.

 4. Trên trang ứng dụng chi tiết, nhấn Install nếu ứng dụng là miễn phí hoặc Proceed to Purchase nếu ứng dụng phải trả tiền.
   

  LƯU Ý: Xác nhận rằng bạn đang sử dụng máy ảnh được hiển thị dưới chế độ Compatible Cameras.

 5. Nhập Sign-In IDmật khẩu cho tài khoản Sony Entertainment Network
 6. Nhấp Sign In.
 7. Cài đặt ứng dụng công cụ tải xuống bằng cách làm theo các hướng dẫn trên màn hình


  LƯU Ý: Bước 7 chỉ thực hiện khi tải về công cụ ở lần đầu tiên.
 8. Xác nhận các điều khoản và điều kiện của các ứng dụng bằng cách nhấn OK.
 9. Kết nối máy ảnh với máy tính và kiểm tra kết nối.
   
  1. Kết nối máy ảnh với máy tính thông qua cáp USB kèm theo.
    
  2. Mở máy ảnh lên
  3. Nhấp vào Verify Connection.
   LƯU Ý
   • Nếu bạn không thể kiểm tra các kết nối, thì hãy  kiểm tra các thiết lập kết nối tự động USB với máy  là Auto, Mass Storage hoặc MTP.
   • Nếu Mass Storage hoặc MTP được hiển thị trên màn hình, camera đã được kết nối chính xác.
   1. Trên máy ảnh nhấn hoặc chọn MENU
   2. Chọn  image (Setup). 
   3. Chọn USB Connection

  LƯU Ý:

  • Nếu The connected camera does not comply with this application được hiển thị, có nghĩa là bạn không thể tải về ứng dụng vì máy ảnh của bạn không tương thích với ứng dụng.
  • Nếu To use this application, camera firmware update is necessary được hiển thị, hãy nhấn chọn To the firmware update page, và thực hiện việc cập nhật các ứng dụng cần thiết như cập nhật phần mềm của máy ảnh.
 10. Nếu bạn đã chọn một ứng dụng phải trả tiền để tải về, xác nhận số tiền mua hàng và tiến hành mua

  LƯU Ý: 
  • Thanh toán sẽ được thực hiện thông qua WALLET được kết nối với tài khoản Sony Entertainment Network
  • Khi thanh toán xong, một màn hình hoàn tất thanh toán sẽ được hiển thị.
 11. Để tiếp tục và cài đặt các ứng dụng cho máy ảnh, bấm Next. Việc tải về sẽ bắt đầu tiếp tục cài đặt.
 12. Khi cài đặt xong và một thông báo được hiển thị, hãy nhấn OK để thoát.