ID bài viết : 00200153 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Cách xem ảnh, video và nghe nhạc trên thiết bị USB?

  Nếu bạn muốn phát lại ảnh, video hoặc các tệp âm nhạc lưu trên thiết bị USB, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Kết nối thiết bị USB với Tivi, sau đó bật thiết bị.
   LƯU Ý: Nếu bạn đang gặp vấn đề về kết nối máy ảnh kỹ thuật số hoặc Handycam, vui lòng xem trang sau.
   TV không phát video từ một máy ảnh hoặc máy quay đã kết nối bằng kết nối USB.
  2. Nhấn nút Home và chọn Ảnh (Media Server) (Máy chủ đa phương tiện), sau đó chọn USB.

   Ảnh
    
  3. Chọn một tập tin từ danh sách và phát lại bắt đầu.
   LƯU Ý:
   • Từ Media Type (Loại đa phương tiện): Ở bên phải của màn hình, bạn có thể chuyển màn hình để hiển thị All (Tất cả), Photo (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Video.
   • Để biết thêm thông tin về các loại tập tin có thể phát, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm của bạn.

  Nếu bạn muốn hiển thị danh sách các thư mục

  1. Nếu tập tin có thể phát trên thiết bị USB của bạn hiện đang được hiển thị theo danh sách, nhấn OPTIONS (TÙY CHỌN) trên điều khiển từ xa.
  2. Sử dụng nút ↑ ↓ để chọn Folder View (Dạng xem thư mục).
  3. Danh sách sẽ chuyển sang một hệ thống thư mục.
   LƯU Ý: Nếu bạn muốn kết thúc hiển thị Dạng xem thư mục, hãy quay lại menu Tùy chọn và chọn Folder-less View (Dạng xem thu gọn).