ID bài viết : 00200505 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Cách kết nối Tivi và máy tính qua Wi-Fi Direct (MÃ WPA)?

Cách kết nối Tivi và máy tính qua Wi-Fi Direct (MÃ WPA).

  Tivi có thể kết nối trực tiếp với thiết bị tương thích Wi-Fi/Wi-Fi Direct (ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính); những thiết bị này cũng hỗ trợ chức năng DLNA push controller (Điều khiển truyền phát DLNA). Những nội dung như hình ảnh/nhạc/video trên thiết bị có thể phát trên Tivi. Không bắt buộc phải sử dụng bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập internet) để sử dụng tính năng này.

  QUAN TRỌNG:

  • Máy tính xách tay và Tivi có thể yêu cầu bản cập nhật phần mềm (firmware) hệ thống mới nhất để kích hoạt tính năng Wi-Fi Direct.
  • Tính năng Wi-Fi Direct không khả dụng trên tất cả các sản phẩm của Sony.
   Để biết sản phẩm của bạn có hỗ trợ tính năng Wi-Fi Direct hay không, hãy xem thông số kỹ thuật.
  • Một số chức năng có thể không có sẵn tùy theo sản phẩm bạn đang dùng.
  • Một số chức năng có thể không có sẵn ở một số quốc gia/khu vực.

  Để kết nối Tivi và máy tính qua Wi-Fi Direct (MÃ WPA):
  1. Khởi chạy Chế độ Wi-Fi Direct trên Tivi.
   Nhấn Home (MENU) trên điều khiển từ xa → Applications (Ứng dụng)→ Wi-Fi Direct Mode (Chế độ Wi-Fi Direct)

   Ảnh

   Ảnh
    
  2. Trên máy tính, chọn Control Panel (Bảng điều khiển) trên menu Start (Bắt đầu).

   Ảnh
    
  3. Chọn Network and Internet (Mạng và Internet) (Chọn Category (Danh mục) trên cài đặt View by (Xem theo) nếu không hiển thị)

   Ảnh
    
  4. Chọn Connect to a network (Kết nối với mạng).

   Ảnh
    
  5. Chọn DIRECT-xx-BRAVIA hoặc SSID hiển thị trên Tivi.

   Ảnh

   Để kiểm tra thông tin về SSID và mã WPA trên Tivi:
   Nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) trên điều khiển từ xa và chọn Manual (Thủ công) → Other Methods (Phương pháp khác)

   Ảnh

   Thông tin về kết nối (SSID và mã WPA) sẽ được hiển thị.
    
  6. Chọn Connect (Kết nối).

   Ảnh
    
  7. Nhập WPA key (Mã WPA) được hiển thị trên Tivi vào cửa sổ Security key (Khóa bảo mật) và chọn OK.
   Mã WPA này có phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy vui lòng bảo đảm nhập mã giống hệt với mã được hiển thị trên Tivi, kể cả chữ thường hoặc chữ hoa.

   Ảnh
    

  Bạn cũng có thể kết nối Tivi và máy tính qua Wi-Fi Direct (WPS PBC) nếu thiết bị có hỗ trợ WPS.