ID bài viết : 00196979 / Sửa lần cuối : 15/08/2019

Làm cách nào để nghe đài FM trên Tivi?

  Làm theo hướng dẫn dưới đây để nghe đài FM trên Tivi.

  Khi bạn sử dụng chức năng Đài FM lần đầu tiên:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) → System Settings (Cài đặt hệ thống) → Channel Set-Up (Thiết lập kênh) → FM Radio Set-Up (Thiết lập đài FM) → Auto Tuning (Tự động dò kênh).


  Để nghe đài phát thanh:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Applications/All AppsFM Radio (Ứng dụng -> Đài FM).
  3. Nhấn PROG +/– (+/- CHƯƠNG TRÌNH) trên điều khiển từ xa để chọn một đài FM.
   Để thoát chức năng đài phát thanh, hãy nhấn nút RETURN (QUAY LẠI).


  Để thay đổi đài phát thanh đã thiết lập trước:

  1. Nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) trên điều khiển từ xa khi Tivi đang ở chế độ Đài FM.
  2. Chọn FM Radio Presets (Thiết lập trước đài FM).
  3. Nhấn nút ↑/↓ trên điều khiển từ xa, sau đó nhấn nút ⊕ để chọn đài phát thanh bạn muốn thay đổi.
  4. Nhấn nút ↑/↓ trên điều khiển từ xa, sau đó nhấn nút ⊕ để thay đổi tần số FM và sửa tên Đài FM.


  Lưu ý:

  • Nếu Tivi không bắt sóng đài FM tốt, hãy mua một ăng-ten FM và kết nối ăng-ten với cổng vào RF của Tivi.
  • Nếu đài bị nhiễu âm thanh, bạn có thể cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách nhấn nút ↑/↓ trên điều khiển từ xa.
  • Khi một chương trình FM âm thanh nổi bị nhiễu tĩnh, hãy nhấn nút AUDIO (ÂM THANH) cho tới khi chữ "Mono" xuất hiện trên màn hình. Sẽ không có hiệu ứng âm thanh nổi, nhưng hiện tượng nhiễu sẽ giảm.